Beşiktaş Çizimi
Baskıya uygun dijital çizim

Wacom Tablet’le yapılan çizim;
Tablo, t-shirt, bayrak, bardak, duvar giydirme, bez çanta baskısına uygundur